حمام رومی آنتالیا

از دیدنی ترین و قدیمی ترین مکان های آنتالیا حمام رومی است که در حال حاضز به موزه تبدیل شده و در منطقه باستانی سیده آنتالیا قرار دارد. حمام رومی آنتالیا در ساحل ماسه ای، مجاور دریای آرام و فرح بخش مدیترانه سیده قرار دارد و برای مسافران تتور آنتالیا بسیار جذاب می باشد. از ویژگی های بسیار خوب و جذاب این حمام وجود درختان کاج در کنار دریای مدیترانه بوده که بسیار مورد توجه مسافران تور آنتالیا قرار گرفته است. حمام رومی آنتالیا دارای منطقه ای آرام با فضایی سرسبزو زیبا در اختیار مسافران تور آنتالیا می باشد.